Palvelut / Julkaisut

Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvari

Elvari-ohjelman tavoitteena oli tehostaa sähkölämmitteisissä pientaloissa asuvien energiankäyttöä, saada aikaan kustannussäästöjä ja vähentää sähkölämmitteisten pientalojen sähkönkäyttöä.

Projektissa käynnistettiin pilotointeja, joissa kerättiin tietoa tehostamistoimenpiteiden vaikutuksista. Tiedoista laadittiin artikkeleita ja esimerkkikortteja hankkeessa mukana olleiden käyttöön.