Lämmitys

Lämmitys

Lämmitys

Kulutettu lämmitysenergia jakaantuu melkein tasan rakennuksen ilmanvaihdon, johtumishäviöiden ja käyttöveden lämmityksen kesken.

Ilmanvaihto

Ilmanvaihdon lämpöenergian kulutukseen vaikuttavat ilmamäärät ja ilmanvaihdon järjestelmät. Lämmöntalteenottojärjestelmän hyödyntäminen voi vähentää ilmanvaihdon lämmönkulutusta huomattavasti tavalliseen poistoilmanvaihtoon verrattuna.

Rakennuksen johtumishäviöt

Rakennuksen johtumishäviöillä tarkoitetaan rakennuksen vaipan läpi siirtyvää lämpöä. Sen määrään vaikuttavat rakenneratkaisut, kuten eristystaso ja rakenteen tiiveys.

Lämmönsiirtymisen saa aikaan sisä- ja ulkoilman välillä vallitseva lämpötilaero. Tämän takia tiloja ei tule lämmittää liikaa, vaan jokaisessa huonetilassa tulisi olla tarpeen mukainen lämpötila.

Johtumishäviöihin voidaan vaikuttaa muun muassa perussäätämällä rakennuksen lämmitysverkosto ja huolehtimalla säätöjärjestelmän asetuksista. Rakenteiden tiiveyttä voidaan parantaa esimerkiksi tiivistämällä ikkunoita ja parvekeovia.

Käyttöveden lämmitys

Lämpimän käyttöveden energiankulutukseen vaikuttavat käytetyn veden määrä, putkiston eristystaso ja käyttövesiverkostoon liitetyt lämmityslaitteet.