Laitteiden säästövinkit / Ilmanvaihtolaitteet

Ilmanvaihtolaitteet

Ilmanvaihtolaitteet

Terveellisen asunnon perusedellytys on riittävä ilmanvaihto. Käytä ilmanvaihtolaitteita käyttöohjeen suositusten mukaan. Pienennä tehoa poissaolon ajaksi. Lämmöntalteenottolaitteissa on tuloilman lämmitys. Suositeltava tuloilman lämpötila on muutama aste huonelämpötilaa alhaisempi. Laitteessa olevat suodattimet ja kennosto on muistettava puhdistaa säännöllisin väliajoin.