Energiansäästö / Asun omakotitalossa tai paritalossa

Energiankulutus pientalossa

Tehokas energian käyttö edellyttää tietämystä omasta energiankäytöstä. Kun tiedät missä ja milloin energiaa ja vettä kuluu, voit etsiä säästökohteita. Asumisen energiankäytöstä valtaosa käytetään rakennusten lämmitykseen. Käyttöveden lämmitys vie keskimäärin neljäsosan ja loput kuluvat kotitaloussähkönä.

Lämpö

Kodin energiankäytöstä jopa 50 prosenttia kuluu lämmitykseen. Lämmitysenergian kulutus muodostaakin asuinrakennusten suurimman yksittäisen kustannuserän.

Lämmitysenergian kolmijako

Kulutettu lämmitysenergia jakaantuu liki tasan rakennuksen johtumishäviöiden, ilmanvaihdon ja käyttöveden lämmityksen kesken.

Lue lisää »

Rakennuksen johtumishäviöt

Rakennuksen johtumishäviöillä tarkoitetaan rakennuksen vaipan läpi siirtyvää lämpöä. Sen määrään vaikuttavat rakenneratkaisut, kuten eristystaso ja rakenteen tiiveys. Lämmönsiirtymisen saa aikaan sisä- ja ulkoilman välillä vallitseva lämpötilaero. Tämän takia tiloja ei tule lämmittää liikaa, vaan jokaisessa huonetilassa tulisi olla tarpeen mukainen lämpötila. Johtumishäviöihin voidaan vaikuttaa muun muassa perussäätämällä rakennuksen lämmitysverkosto ja huolehtimalla säätöjärjestelmän asetuksista. Rakenteiden tiiveyttä voidaan parantaa esimerkiksi tiivistämällä ikkunoita ja parvekeovia.

Ilmanvaihto

Ilmanvaihdon lämpöenergian kulutukseen vaikuttavat ilmamäärät ja ilmanvaihdon järjestelmät. Lämmöntalteenottojärjestelmän hyödyntäminen voi vähentää ilmanvaihdon lämmönkulutusta yli puolet verrattuna tavalliseen poistoilmanvaihtoon.

Käyttöveden lämmitys

Lämpimän käyttöveden energiankulutukseen vaikuttavat käytetyn veden määrä, putkiston eristystaso ja käyttövesiverkostoon liitetyt lämmityslaitteet.

Sähkö

Kotitaloussähkönä kuluva energiamäärä riippuu asunnon koosta ja varustelutasosta. Esimerkiksi valaistuksen ja televisioiden energiatehokkuuden paraneminen on osaltaan pienentänyt sähkönkulutusta, mutta toisaalta laitteiden määrä on kasvanut.

Vesikiertoinen lattialämmitys yleistyy uudisrakennusten lämmönjakotapana. Lattialämmityksen kiertovesipumput kuluttavat noin 25 prosenttia enemmän energiaa kuin patterilämmityksen, mikä osaltaan lisää lämmitysjärjestelmien sähkönkäyttöä. Myös koneellisen ilmanvaihdon yleistyminen lisää sähkönkäyttöä.

Lue lisää »

Vesi


Vedenkulutuksessa suurta vaihtelua

Keskimäärin jokainen suomalainen käyttää vettä 155 l/vrk. Käyttötottumukset ja asukkaiden lukumäärä vaikuttavat oleellisesti vedenkulutukseen, esimerkiksi viiden minuutin pituisessa suihkussa vettä kuluu keskimäärin 60 l. Vedenkulutukseen vaikuttavat myös vesikalusteiden ominaisuudet ja kunto.

Lue lisää »
Vedenkulutus taulukko